Önce Sağlık
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

İç Kontrol

25/11/2015 11:13:26 - 26/11/2015 11:13:26 - 11321 Okunma

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Standart 1 - Etik Değerler ve Dürüstlük

SABE Kamu Hizmet Standartları

Ek-1 Yönetmelik

KLÜ Etik Değer ve Dürüstlük İlkeleri

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Standart 2 - Misyon, Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

SABE Misyon ve Vizyon

SABE  Teşkilat Şeması

SABE Personel Listesi

SABE Görev Tanımları       

SABE  Görev Dağılımları

SABE  Hassas Görev Raporu

SABE  İş Akış Şemaları

 

Öğrenci İşleri-1

 

Öğrenci İşleri-2

 

Ders Görevlendirme

 

Ek Ders Formlarının Hazırlanması

 

Enstitü Sekreterliği

 

Yazı İşleri

 

EYK Üye Seçimi

 

Satın Alma

 

Mali İşler (Genel)

 

Telefon Faturaları Ödeme

 

Dayanıklı Taşınır Zimmet

 

Taşınır Mal Depolama

 

Taşınır Mal Giriş-Çıkış

 

Taşınır Mal Kayıt Kontrol

 

Taşınır Mal Sayım

 

İdari İşler

 

Personel İzin

 

İşe Başlama ve Ayrılma

Standart 3 - Personelin Yeterliliği ve Performansı

Performans Değerlendirme Formu

KLÜ İdari Personel Performans Değ. Kriterleri Uygulama Usul ve Esasları

Standart 4 - Yetki Devri

Yetki Devri Formu

2 - RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

Standart 5 - Planlama ve Programlama

SABE  Performans Hedefleri Tablosu (Eylem Planı)

SABE  Yıllık İş Planı

Standart 6 - Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

SABE  Risk Analiz Tablosu

SABE  Risk Değerlendirme Tablosu

SABE  Risk Profil Tablosu

3 - KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

Standart 7 - Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

SABE  Risk Önleme Eylem Planı

Standart 8 - Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

SABE Prosedür Listesi

Standart 9 - Görevler Ayrılığı

Görevler Ayrılığı

Standart 10 - Hiyerarşik Kontroller

Kontrol Formu

Standart 11 - Faaliyetlerin Sürekliliği

Faaliyetlerin Sürekliliği

Standart 12 - Bilgi Sistemleri Kontrolleri

Bilgi Sistemleri Kontrolleri

 

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Düzenleme Kılavuzu

 

Maaş Bilgi Girişi Ekranı Uygulama Kılavuzu

 

Sosyal Hak Yardım Ödemeleri Kılavuzu

 

KLÜ Evrak Kayıt Programı Kullanım Kılavuzu

 

KLÜ Lisansüstü Öğretim Başvuru Programı(KLUBSİS) Kullanım Kılavuzu

Kırklareli Üniversitesi Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi

4 - BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

Standart 13 - Bilgi ve İletişim

Bilgi ve İletişim

Standart 14 - Raporlama

SABE 2014 Faaliyet Raporu

Standart 15 - Kayıt ve Dosyalama Sistemi

SABE Kayıt ve Dosyalama Sistemi

Standart 16 - Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

Hata Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

5 - İZLEME STANDARTLARI

Standart 17 - İç Kontrolün Değerlendirilmesi

Çalışan Öneri Formu

İç Kontrol İzleme Formu

Memnuniyet Anket Formu

Şikâyet Formu

Standart 18 - İç Denetim

KLÜ İç Kontrol Eylem Planı

6- PROSEDÜRLER

 

       

Alt Yapı ve Fiziki MekanlarınYöetimi Prosedürü

Bakım Onarım Prosedürü

Bilgi İşlem Hizmetleri Prosedürü

Dokümanların Kontrolü Prosedürü

Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü

Eğitim Öğretim Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi Prosedürü

Eğitim Öğretim Hizmetlerinin Planlanması Prosedürü

Hat Sistem Prosedürü

Hizmet İçi Eğitim Prosedürü

İç Denetim Prosedürü

İletişim Prosedürü

Kayıtların Kontrolü Prosedürü

Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Prosedürü

Maaş Tahakkuk Prosedürü

Olağanüstü Durumlar Prosedürü

Öğrenci Şikayet ve Memnuniyet Prosedürü

Satın Alma Prosedürü

Stratejik Yönetim ve Gözden Geçirilmesi Prosedürü

Üniversite Rehber Sistemi Prosedürü

İç Kontrol

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.