Önce Sağlık
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Formlar 2019

23/12/2019 15:27:37 - 23/12/2019 15:27:37 - 2295 Okunma

GENEL FORMLAR

ENO.FR.001

Askerlik İşlemleri Formu

İndir..

ENO.FR.002

Bedelli Askerlik Bildirim Formu

İndir..

ENO.FR.003

Mazeretli Ders Kayıt Formu

İndir..

ENO.FR.004

Ders Muafiyeti Başvuru Formu

İndir..

ENO.FR.005

Tek Ders Sınavı Başvuru Formu

İndir..

ENO.FR.006

Mazeret Sınavı Başvuru Formu

İndir..

ENO.FR.007

Sınav Sonucuna İtiraz Dilekçesi

İndir..

ENO.FR.008

Farklı Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma Formu

İndir..

ENO.FR.009

Araştırma İzin Formu

İndir..

ENO.FR.010

Kayıt Dondurma Dilekçesi

İndir..

ENO.FR.011

Kayıt Sildirme Dilekçesi

İndir..

ENO.FR.012

İlişik Kesme Belgesi

İndir..

 

BAŞVURU FORMLARI

ENO.FR.013

Yatay Geçiş Başvuru Formu

İndir..

ENO.FR.014

Yabancı Uyruklu Başvuru Formu

İndir..

ENO.FR.015

Özel Öğrenci Başvuru Formu

İndir..

 

EABD VE ÖĞRETİM ÜYELERİ FORMLARI

ENO.FR.016

Yeni Öğrenci Talep Formu

İndir..

ENO.FR.017

Bilim ve Mülakat Sınavı Jüri Belirleme Formu

İndir..

ENO.FR.018

Yeni Ders Öneri Formu

İndir..

ENO.FR.019

Ders Programı

İndir..

ENO.FR.020

Muafiyet ve Ders Saydırma Formu

İndir..

ENO.FR.021

Lisansüstü Ders Değerlendirme Formu

İndir..

ENO.FR.022

Lisansüstü Not Düzeltme Formu

İndir..

ENO.FR.023

Misafir Öğrenci Başarı Durumu Formu

İndir..

ENO.FR.024

Tez Danışmanı Uygun Görüş Yazısı

İndir..

ENO.FR.025

Tez Kontrol Uygunluk Formu

İndir..

ENO.FR.026

Sınav Tarihi Tebliğ Formu

İndir..

ENO.FR.074

Ü. Dışından Gelen Öğretim Üyeleri Yolluk Yevmiye İstem Dilekçesi

İndir..

SGD.FR.001

Ders Yükü Formu       

İndir..

SAE.FR.001

Tez Çalışması İntihal Raporu Uygunluk Yazısı

İndir..

 

PROGRAMLARIN ORTAK FORMLARI

ENO.FR.027

Tez Danışmanı Öneri Formu

İndir..

ENO.FR.028

Eş Danışman Öneri Formu

İndir..

ENO.FR.029

Danışman Değişikliği Öneri Formu

İndir..

ENO.FR.030

Tez Öneri ve Değişiklik Formu

İndir..

ENO.FR.031

Mezuniyet ve Tez Teslim Formu

İndir..

 

DOKTORA FORMLARI

ENO.FR.032

Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Formu

İndir..

ENO.FR.033

Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Belirleme Formu

İndir..

ENO.FR.034

Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı

İndir..

ENO.FR.035

Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Formu

İndir..

ENO.FR.036

Doktora Yeterlik Yazılı Sınav Formu

İndir..

ENO.FR.037

Doktora Tez İzleme Komitesi Belirleme Formu

İndir..

ENO.FR.038

Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Formu

İndir..

ENO.FR.039

Doktora Tez İzleme Sınav Tutanağı

İndir..

ENO.FR.040

Doktora Yayın Koşulu Bildirim Formu

İndir..

ENO.FR.041

Doktora Tez Teslim ve Tez Savunma Jürisi Belirleme Formu

İndir..

ENO.FR.042

Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanağı

İndir..

ENO.FR.043

Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Tez Değerlendirme Formu

İndir..

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS FORMLARI

ENO.FR.044

Yüksek Lisans Tez Teslim ve Tez Savunma Jürisi Belirleme Formu

İndir..

ENO.FR.045

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Tutanağı

İndir..

ENO.FR.046

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Tez Değerlendirme Formu

İndir..

 

 

form

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.