Önce Sağlık
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Boş Kalan Kontenjanlara Girmeye Hak Kazanan Adaylar (Yedek Kontenjanlar)

19/07/2019 17:27:35 - 19/07/2019 17:27:35 - 5272 Okunma

2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Başvuruları sonucunda Lisansüstü Programlara Kabul Edilen Adayların Kesin Kayıt İşlemleri sona ermiş olup boş kalan kontenjanlar (yedek kontenjanlar) ve kayıt işlemleri ile ilgili bilgiler aşağıdadır.

 

Anabilim Dalı

Ad-Soyad

Açıklama

HEMŞİRELİK

Arzu AVCI

  1. YEDEK

 

 

 

Önemli Notlar:

1- Boş kalan kontenjanlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 22-26 Temmuz 2019  tarihleri arasında kesin kayıt yaptırabilecektir.

2- Kesin kayıt işlemleri şahsen veya noterden vekâletname verilen kişi aracılığı ile enstitü öğrenci işlerinde yapılacaktır.  Posta yolu ile kesin kayıt işlemleri yapılmayacaktır.

3- Kesin kayıt sırasında; öğrencilerin istenilen belgelerin asıllarını veya noter tasdikli örneklerini ibraz etmesi zorunludur. Kesin kayıt sırasında belgelerin asıllarını veya noter tasdikli örneklerini ibraz edemeyen enstitümüze online olarak başvuru bilgileriyle, alınan belgeler arasında farklılıklar bulunan adayların kesin kayıt işlemi yapılmaz, gerçek dışı bilgilere göre kesin kaydı yapılmış olan öğrencilerin kayıtları silinir.

4- Kesin kayıt işlemleri sırasında istenilen evrakların asılları ibraz edildiği takdirde adayların yanında bulunduracakları ilgili belgelerin birer adet fotokopileri enstitümüz tarafından onaylanarak kabul edilecektir.

 

 

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

  1. Lisansüstü Ön Kayıt Formu (başvuru sisteminden alınacak olan form, imzalı) ,
  2. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (aslı/noter onaylı sureti  ve 1 adet fotokopisi),
  3. Lisans Transkript Belgesi (aslı/noter onaylı sureti  ve 1 adet fotokopisi),
  4. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi Çıktısı (Tezli Yüksek Lisans Programları için),
  5. T.C. Kimlik Kartı (aslı ve 1 adet fotokopisi) ,
  6. Hizmet Belgesi (Herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda Araştırma Görevlisi ve/veya ÖYP kapsamında görev yapanlar için),
  7. 5 adet vesikalık fotoğraf,
  8. Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı),
  9. Askerlik İşlemleri Başvuru Formu (Tıklayınız).

(Aslı istenilen belgelerin fotokopisi enstitümüzce onaylandıktan sonra asılları geri verilecektir.)

 

yedek kontenjan

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.