Önce Sağlık
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2019-2020 Güz Dönemi Lisansüstü Program Başvuruları Sonuçları

10/07/2019 15:19:01 - 10/07/2019 15:57:03 - 6792 Okunma

Enstitümüz 2019-2020 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara Başvuru Sonuçları aşağıdaki listelerde açıklanmıştır. İlgili programlara kesin kayıt yapmaya hak kazanan öğrenciler aşağıda belirtilen gerekli evraklarla 16-19 Temmuz 2019 tarihleri arasında şahsen ve/veya noter vekâleti ile kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler. 

Başvuru Sonuçları

Çocuk Gelişimi YL Başvuru Sonuçları

Halk Sağlığı YL Başvuru Sonuçları

Ebelik YL Başvuru Sonuçları

Hemşirelik YL Başvuru Sonuçları

 

Önemli Notlar:

1- Kesin kayıt işlemleri şahsen veya noterden vekâletname verilen kişi aracılığı ile enstitü öğrenci işlerinde yapılacaktır.  Posta yolu ile kesin kayıt işlemleri yapılmayacaktır.

2- Kesin kayıt sırasında; öğrencilerin istenilen belgelerin asıllarını veya noter tasdikli örneklerini ibraz etmesi zorunludur. Kesin kayıt sırasında belgelerin asıllarını veya noter tasdikli örneklerini ibraz edemeyen enstitümüze online olarak başvuru bilgileriyle, alınan belgeler arasında farklılıklar bulunan adayların kesin kayıt işlemi yapılmaz, gerçek dışı bilgilere göre kesin kaydı yapılmış olan öğrencilerin kayıtları silinir.

3- Kesin kayıt işlemleri sırasında istenilen evrakların asılları ibraz edildiği takdirde adayların yanında bulunduracakları ilgili belgelerin birer adet fotokopileri enstitümüz tarafından onaylanarak kabul edilecektir.

4- Kayıt hakkı kazanıp da kesin kayıt dönemi içerisinde kayıt yaptırmayan adayların yerine, bir defaya mahsus olmak üzere, 19 Temmuz 2019 tarihi mesai bitimi itibariyle boş kalan kontenjanlar yayınlanacak olup; yedek adaylar  22-26 Temmuz 2019  tarihleri arasında kesin kayıt yaptırabilecektir. (Yedek olarak ilan edilen adaylar, istenilen belgelerle enstitümüze gelerek başvuru yapmalıdırlar.)

 

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

  1. Lisansüstü Ön Kayıt Formu (başvuru sisteminden alınacak olan form, imzalı) ,
  2. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (aslı/noter onaylı sureti  ve 1 adet fotokopisi),
  3. Lisans Transkript Belgesi (aslı/noter onaylı sureti  ve 1 adet fotokopisi),
  4. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi Çıktısı (Tezli Yüksek Lisans Programları için),
  5. T.C. Kimlik Kartı (aslı ve 1 adet fotokopisi) ,
  6. Hizmet Belgesi (Herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda Araştırma Görevlisi ve/veya ÖYP kapsamında görev yapanlar için),
  7. 5 adet vesikalık fotoğraf,
  8. Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı),
  9. Askerlik İşlemleri Başvuru Formu (Tıklayınız).

(Aslı istenilen belgelerin fotokopisi enstitümüzce onaylandıktan sonra asılları geri verilecektir.)

 

 

Başvuru Sonuç Yüksek Lisans

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.