Önce Sağlık
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adayların Dikkatine

29/08/2014 15:24:47 - 29/08/2014 15:24:47 - 8662 Okunma

klu-logo.jpg

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2014-2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

 

Tezli Yüksek Lisans Programları Kesin Kayıt Belgeleri:

2014-2015 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için 18.08.2014 - 22.08.2014 tarihlerinde yapılan mülakat sınavlarında başarılı olan ve Enstitümüz bünyesindeki lisansüstü programlara kayıt yaptırma hakkı kazanan adayların kesit kayıtları; Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosu’nda (Kayalı Yerleşkesi) adayın şahsen başvurusu ile yapılacaktır.

 

A. Kayıt Tarihleri     :

Asil Kayıtlar           : 01.09.2014 – 05.09.2014

Yedek Kayıtlar       : 12 Eylül 2014

B. İstenen Belgeler    :

 

1. Lisansüstü Online Başvuru Sisteminden alınacak olan; “Kırklareli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Başvuru Formu”,

 

2. Vesikalık fotoğraf (4 adet),

 

3. Erkek adaylar için Enstitümüz öğrenci işlerinden temin edeceğiniz “Askerlik İşlemleri Beyanı” Formu,

 

“2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair 27.08.2012 tarih ve 3584 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının;

 

Süresinde mezun olamayan öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları

MADDE 11 – (1) Hazırlık sınıfı veya yabancı dil geliştirme programı hariç olmak üzere, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki yükseköğretim programlarından program süreleri sonunda mezun olamayan öğrencilerden ekli cetvellerde belirtilen tutarlar kadar öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınır.

 

Hükmü doğrultusunda 2014-2015 Akademik yılı Güz Yarıyılında Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden “BİLİMSEL HAZIRLIK” Programı Okuyacak Öğrenciler Ziraat Bankasının Kırklareli Şubesi 104-49549817-5004 nolu hesabına 129,00 TL Öğrenim Ücreti yatıracaklardır. Bakanlar Kurulunca öğrenim ücretlerinde yapılacak değişiklikler daha sonra Enstitü web Sayfamızda ilan edilecektir.

NOT:

Bilimsel Hazırlık Programı öğrencileri haricindeki diğer Program Öğrencileri Herhangi bir Ücret Ödemeyeceklerdir.

kesinkayıt

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.